UMF - Universitatea de Medicina si farmacie
INFORMAŢII STUDENŢI

Rezultate obţinute

Lucrări publicate de către cadrele didactice UMF Tg. Mureş ca rezultat al mobilităţilor CEEPUS.

Multe din aceste lucrări sunt scrise în colaborare cu partenerii din reţeaua CEEPUS şi sunt publicate în reviste cotate ISI, unele cu factor mare de impact.

1.Croitoru MD, Fulop I, Dogaru MT, Tőkés B – Nitrite determination – degradation product of nitic oxide in decomposition media of nitrtic oxide sources, Rev. Med. si Farm, 2009, 55: 237-240

2.MD Croitoru, I. Fülöp, MC Pop, T Dergez, B. Mitroi, MT Dogaru, B. Tőkés:  Nitrones are able to release nitric oxide in aqueous environment under hydroxyl free radical attack, Nitric Oxide - Biology and Chemistry, 2011, 25:309-315

3.MD Croitoru, Ibolya Fülöp, B. Tőkés – Studierea posibilitatii de formare a oxidului de azot din nitrone, Revista de Medicina si Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2008, 54: 171-173,

4.Curticapean A., Muntean Daniela, Curticapean Manuela, Dogaru Maria, Vari Camil – Optimized HPLC method for tramadol and O-desmethyl tramadol determination in human plasma, J. Biochem. Biophys. Methods 2008, 70(6): 1304–1312

5.Donáth-Nagy G., Buchwald P., Vancea Sz., Croitoru M., Tőkés B. – The quantitative characterization of free radical sources and traps by electromigration applications, J. Biochem. Biophys. Methods 2008, 70(6): 1317–1323,

6.Donáth-Nagy Gabriela, Mitroi Brîndusa – Corelatii între constantele de aciditate ale unor acizi slabi si efectul lor de tamponare asupra oscilatiilor de pH, Revista de Medicina si Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle 2007, 53:204-208,

7.Gabriella Donáth-Nagy, Szende Vancea, Silvia Imre: Comparative Study of Captopril Derivatization Reaction by LC-UV, LC-MS and CE-UV Methods, Croat. Chem. Acta 84 (3) (2011) 423–427

8.G.Hancu, A.Gáspár, Á.Gyéresi, 1,4-Benzodiazepin származékok elválasztása kapilláris elektroforézissel, Orvostudományi Értesíto, 2005, 78, 191-195.

9.G.Hancu, A.Gáspár, Á.Gyéresi, Separation of 1,4 – Benzodiazepines by Micellar Elektrokinetic Capillary Chromatography, J.Biochemical and Biophysical Methods, 2007, 69, 251-259

10.G. Hancu, Á. Gyéresi, A. Gáspár, 1,4-Benzodiazepinek elválasztása micelláris kapilláris elektroforézissel ciklodextrinek segítségével, Orvostudományi Értesíto, 2007, 80, 58-61.

11.G. Hancu, A. Gyéresi, A. Gáspár, Micellar electrokinetic capillary chromatography of 1,4-benzodiazepine derivates and their degradation products, Revista de Chimie, 2008, 341, 164-173.

12.Gagyi L., Gyéresi Á., Gergely A., Enantioseparation of betablockers on teicoplanin chiral stationary phase using chiral chromatography, Buletin de Stiinte Medicale / Orvostudományi Értesítõ, 2007, 80, 1, 54-57

13.Gagyi L., Gyéresi Á., Kilár F., Capillary zone electrophoretic separation of H1-antihistamine enantiomers using chiral selection, Buletin de Stiinte Medicale / Orvostudományi Értesítõ, 2006, 79, 3, 382-388

14.Gagyi L., Gyéresi Á., Kilár F., Role of biochemical structure in stereoselective recognition of beta-blockers by ciclodextrins in capillary zone electrophoresis, Journal of Biochemical. and Biophysical Methods, 2008, 70, 6, 1268-1275,

15.Gagyi L., Gyéresi Á., Kilár F., Role of chemical structure in stereoselective recognition of beta-blockers and H1-antihistamines by human serum transferrin in capillary zone electrophoresis, Electrophoresis 2006, 27, 8, 1510-1516.

16.Hancu G., Gáspár A., Gyéresi Á, Separation of oxazepam enantiomers by cyclodextrin modified micellar elektrokinetic capillary chromatography, Farmacie, 2008, LVI, 4, 381-388

17.Hancu G., Gáspár A., Gyéresi Á., Applications of capillary electrophoresis for the separation of some 1,4-benzodiazepine derivatives, Farmacie, 2006, LIV, 6, 46-55

18.Hancu G., Gáspár A., Gyéresi Á., Separation of 1,4-benzodiazepines by micellar elektrokinetic capillary chromatography, Journal of Biochemical. and Biophysical Methods, 2007, 69, 251-259,

19.Hancu G., Gyéresi Á, Gáspár A., Cyclodextrines as buffer modifiers in the separation of benzodiazepine derivates by micellar elektrokinetic capillary chromatography, Timisoara Medical Journal, 2008, 58, 2, 60-65

20.Hancu G., Gyéresi Á, Gáspár A., Metode de separare a derivatilor de 1,4-benzodiazepina prin electroforeza capilara micelara, Revista de Medicina si Farmacie, 2008, 54, 3, 255-259

21.Hancu G., Gyéresi Á., Gáspár A., Separation of 1,4-benzodiazepine derivatives by cyclodextrin modified elektrokinetik capillary chromatography, Buletin de Stiinte Medicale / Orvostudományi Értesítõ, 2007, 80, 1, 58-61

22.Hancu G., Gyéresi Á., Gáspár A., Separation of 1,4-benzodiazepine derivatives by micellar elektrokinetic capillary chromatography, Acta Pharmaceutica Hungarica, 2007, 77, 3, 176-179

23.Nan Monica, Vlase L, Esianu Sigrid, Tamas M: The analysis of flavonoids from Inula helenium L. flowers and leaves, Acta Medica Marisiensis, 2011, 57(4): 319-323

24.Rad I, Croitoru M.D., Gyéresi Á.: Improvements of oxacillin stability in a pH = 1.2 acidic medium, Acta Medica Marisiensis, 2011, 57(4): 328-330

25.N. Sánta, B. Tokés, Gabriella Donáth-Nagy, Szende Váncsa – Efecte structurale în proiectarea bazata pe retrometabolism a analogilor soft ai bufuralolului, Revista de Medicina si Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2008, 54: 460-463,

26.Simon Brigitta, Hancu G., Gyéresi Á., Development of a separation method of four penicillin derivates by capillary electrophoresis, Acta Medica Marisiensis, 2011, 57(4), 342-344

27.Tokés B., Ferencz L., Buchwald P.,  Donáth-Nagy G., Vancea Sz., Sánta N., Kis E-L – Structural studies on the chiral selector capacity of cyclodextrin derivatives, J. Biochem. Biophys. Methods 2008, 70(6): 1276–1282

28.Tokés B., Száva J., Dusa S., Ferencz L., Vintila A.,  Donáth-Nagy G. – The importance, design and modeling of biodegradable complexants. An extension of the structure-soft character relations, Pharmazie 2008, 63:185-193

29.Sz. Vancea, S. Imre, G. Donath-Nagy, B. Tokés, M. Nyulas, T. Muntean, R. Borka-Balas: Determination of free captopril in human plasma by liquid chromatography with mass spectrometry detection, Talanta, 79 (2009) 436–441

30.L. Vlase, S. Imre, D. Muntean, M. Achim, D.-L. Muntean, Determination of Spironolactone and Canrenone in Human Plasma by High-performance Liquid Chromatography with Mass Spectrometry Detection, Croat. Chim. Acta, 84 (2011) 361-366


Teze de doctorat şi de licenţă elaborate ca rezultat al mobilităţilor CEEPUS

Între anii 2007 şi 2012 s-au susţinut 9 teze de doctorat şi 2 lucrări de licenţă care conţin rezultate obţinute de doctoranzi şi studenţi UMF Tg. Mureş în urma activităţilor de cercetare desfăşurate în cadrul mobilităţilor CEEPUS la alte centre universitare din străinătate.

În momentul de faţă 2 doctoranzi ai şcolii noastre doctorale beneficiază de bursă CEEPUS pentru elaborarea tezei de doctorat.