UMF - Universitatea de Medicina si farmacie
INFORMAŢII STUDENŢI

ALEGEREA LOCURILOR/POSTURILOR ÎN SPECIALITATE ŞI A CENTRELOR DE PREGĂRTIRE

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire va avea loc Marți 2 decembrie 2014, la Centrul de Cultură "Mihai Eminescu" din Tîrgu Mureș - Sala de spectacole, str. Nicolae Grigorescu nr. 19


PROGRAM:

Domeniul Farmacie - începând cu ora 9:00

Domeniul Medicină Dentară - începând cu ora 9:30

Domeniul Medicină - începând cu ora 10:30

Candidaţii vor alege în ordine descrescătoare a punctajelor, locurile și posturile publicate pentru centrul universitar Tîrgu Mureș, cu respectarea centrului de pregătire menţionat în publicația de concurs.

La alegerea locului/postului, candidaţii se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C .I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

Candidaţii  sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi locul fixate pentru alegerea locurilor/posturilor în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs.

Candidaţii medici specialişti sau primari care aleg loc sau post în urma promovării concursului de rezidenţiat, vor semna şi un angajament de plată, cu privire la cuantumul taxei de pregătire  pentru cea de a doua specialitate.

Clasificarea finală a candidaților


Clasificarea finală a candidaților

Grile corecte rezidentiat 23 noiembrie 2014

Grilele cu răspunsuri corecte, rămase definitive, în urma Concursului de rezidențiat din 23.11.2014:

Grile corecte - Domeniul Medicină  A B C D

Grile corecte - Domeniul Medicină Dentară A B C D

Grile corecte - Domeniul Farmacie  A B C D

Grilele cu răspunsuri corecte afișate în data de 23.11.2014, ora 14:00, nu au suferit modificări în urma analizării contestațiilor depuse.

EVENTUALELE CONTESTAȚII CU PRIVIRE LA CONCURSUL DE REZIDENȚIAT DIN 23 NOIEMBRIE 2014, SE POT DEPUNE LA REGISTRATURA UNIVERSITĂȚII SAU PRIN FAX LA NUMĂRUL 0265/210407, PÂNĂ LUNI, 24 NOIEMBRIE 2014, ORA 14.00.


Grupurile de lucru implicate în elaborarea întrebărilor pentru Concursul de rezidențiat din 23 noiembrie 2014

Rezidențiat noiembrie 2014

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 23 noiembrie 2014.

Numărul candidaţilor înscrişi pentru susţinerea concursului de intrare în rezidenţiat în Centrul universitar Tîrgu Mureş 

 Domeniul Medicină – 378 candidaţi

 Domeniul Medicină  Dentară – 129 candidaţi

 Domeniul Farmacie – 16 candidaţi

Lista candidaților înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 23 noiembrie 2014 - Centrul universitar Tîrgu Mureș - cuprinde corecții  până la data de 18.11.2014.

Metodologie

Tematica și bibliografia - Medicină

Tematica și bibliografia - Medicină - Erată

Tematica și bibliografia - Medicină Dentară

Tematica și bibliografia - Farmacie