UMF - Universitatea de Medicina si farmacie
INFORMAŢII STUDENŢI

Rezidențiat 17 noiembrie 2013

ALEGEREA LOCURILOR/POSTURILOR ÎN SPECIALITATE ŞI A CENTRELOR DE PREGĂRTIRE

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire va avea loc Duminică 24 noiembrie 2013, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, Sala Festivă - etaj 2, Clădirea Centrală, str Gh.Marinescu, nr. 38.


PROGRAM:

Domeniul Farmacie - începând cu ora 9:00

Domeniul Medicină Dentară - începând cu ora 9:30

Domeniul Medicină - începând cu ora 10:30

 

Candidaţii vor alege în ordine descrescătoare a punctajelor, locurile și posturile publicate pentru centrul universitar Tîrgu Mureș, cu respectarea centrului de pregătire menţionat în publicația de concurs.

 

La alegerea locului/postului, candidaţii vor prezenta buletinul/cartea de identitate sau paşaportul în termen de valabilitate. Împuterniciţii vor prezenta buletinul/cartea de identitate proprii și o împuternicire notarială.

Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenţi la data, ora și locul fixate pentru alegerea postului sau a locului în specialitate și a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

Locurile și posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor, nu se vor putea redistribui altor candidați, acestea urmând a fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidențiat.

Grilele cu răspunsuri corecte, rămase definitive, în urma Concursului de rezidențiat din 17.11.2013:

Grile corecte - Domeniul Medicină  A B C D

Grile corecte - Domeniul Medicină Dentară A B C D

Grile corecte - Domeniul Farmacie  A B C D

Grilele cu răspunsuri corecte afișate în data de 17.11.2013, ora 14:30, nu au suferit modificări în urma analizării contestațiilor depuse.

 

EVENTUALELE CONTESTAȚII CU PRIVIRE LA CONCURSUL DE REZIDENȚIAT DIN 17 NOIEMBRIE 2013, SE POT DEPUNE LA REGISTRATURA UNIVERSITĂȚII SAU PRIN FAX LA NUMĂRUL 0265/210407, PÂNĂ LUNI, 18 NOIEMBRIE 2013, ORA 14.30.

 

Grupurile de lucru implicate în elaborarea întrebărilor pentru Concursul de rezidențiat din 17 noiembrie 2013

Grile corecte rezidentiat 17 noiembrie 2013

Grile corecte - Domeniul Medicină  A B C D

Grile corecte - Domeniul Medicină Dentară A B C D

Grile corecte - Domeniul Farmacie  A B C D

Informații

Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie la data de 17 noiembrie 2013.

Metodologia de organizare

 

Numărul candidaţilor înscrişi pentru susţinerea concursului de intrare în rezidenţiat în Centrul universitar Tîrgu Mureş 

 Domeniul Medicină – 344 candidaţi

 Domeniul Medicină  Dentară – 113 candidaţi

 Domeniul Farmacie – 22 candidaţi

 

Lista candidaților înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 17 noiembrie 2013 - Centrul universitar Tîrgu Mureș

Notă1: În urma semnalării unor greșeli, lista candidaţilor a suferit modificări, în data de 07.11.2013

Notă2: În urma adresei Ministerul Sănătății nr. 67919/7.11.2013,  lista candidaţilor a suferit modificări (Centrul universitar Tîrgu Mureş - Domeniul Medicină – 344 candidaţi, față de 345 inițial), în data de 08.11.2013.

Candidații sunt rugați să-și verifice numerele de concurs.