UMF - Universitatea de Medicina si farmacie
INFORMAŢII STUDENŢI

ALEGEREA LOCURILOR/POSTURILOR ÎN SPECIALITATE ÅžI A CENTRELOR DE PREGĂ‚RTIRE

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire va avea loc Marți 2 decembrie 2014, la Centrul de Cultură "Mihai Eminescu" din Târgu Mureș - Sala de spectacole, str. Nicolae Grigorescu nr. 19


PROGRAM:

Domeniul Farmacie - începând cu ora 9:00

Domeniul Medicină Dentară - începând cu ora 9:30

Domeniul Medicină - începând cu ora 10:30

Candidații vor alege în ordine descrescătoare a punctajelor, locurile și posturile publicate pentru centrul universitar Târgu Mureș, cu respectarea centrului de pregătire menționat în publicația de concurs.

La alegerea locului/postului, candidații se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C .I./B.I./pașaport). Cei care nu pot fi prezenți, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate și cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reținută ca dovadă de către comisia de repartiție.

Candidații  sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți în data, ora și locul fixate pentru alegerea locurilor/posturilor în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs.

Candidații medici specialiști sau primari care aleg loc sau post în urma promovării concursului de rezidențiat, vor semna și un angajament de plată, cu privire la cuantumul taxei de pregătire  pentru cea de a doua specialitate.

Clasificarea finală a candidaților


Clasificarea finală a candidaților

Grile corecte rezidentiat 23 noiembrie 2014

Grilele cu răspunsuri corecte, rămase definitive, în urma Concursului de rezidențiat din 23.11.2014:

Grile corecte - Domeniul Medicină  A B C D

Grile corecte - Domeniul Medicină Dentară A B C D

Grile corecte - Domeniul Farmacie  A B C D

Grilele cu răspunsuri corecte afișate în data de 23.11.2014, ora 14:00, nu au suferit modificări în urma analizării contestațiilor depuse.

EVENTUALELE CONTESTAȚII CU PRIVIRE LA CONCURSUL DE REZIDENȚIAT DIN 23 NOIEMBRIE 2014, SE POT DEPUNE LA REGISTRATURA UNIVERSITĂȚII SAU PRIN FAX LA NUMĂRUL 0265/210407, PÂNĂ LUNI, 24 NOIEMBRIE 2014, ORA 14.00.


Grupurile de lucru implicate în elaborarea întrebărilor pentru Concursul de rezidențiat din 23 noiembrie 2014

Rezidențiat noiembrie 2014

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 23 noiembrie 2014.

Numărul candidaților înscriși pentru susținerea concursului de intrare în rezidențiat în Centrul universitar Târgu Mureș 

 Domeniul Medicină – 378 candidați

 Domeniul Medicină  Dentară – 129 candidați

 Domeniul Farmacie – 16 candidați

Lista candidaților înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 23 noiembrie 2014 - Centrul universitar Târgu Mureș - cuprinde corecții  până la data de 18.11.2014.

Metodologie

Tematica și bibliografia - Medicină

Tematica și bibliografia - Medicină - Erată

Tematica și bibliografia - Medicină Dentară

Tematica și bibliografia - Farmacie