Informații pentru românii de pretutindeni

REDISTRIBUIRE - LISTA CANDIDATILOR ADMISI PE LOCURILE NECONFIRMATE, PE TARI

Confirmarea locurilor redistribuite se face prin trimiterea formularului –Anexa 4 la Metodologie

(https://www.umftgm.ro/fileadmin/admitere/admitere2017/romani_pretutindeni/Anexa_4_Confirmare_loc_studii.pdf)

completat pe adresa de mail: dosarerompret@umftgm.ro in intervalul:

25 septembrie 2017, orele 13.00  - 27 septembrie 2017, orele 13.00

 

Lista candidatilor admisi pe tari

Lista candidatilor admisi in ordinea punctajelor

Confirmarea locurilor se face prin trimiterea formularului –Anexa 4 la Metodologie

(https://www.umftgm.ro/fileadmin/admitere/admitere2017/romani_pretutindeni/Anexa_4_Confirmare_loc_studii.pdf)

completat pe adresa de mail: dosarerompret@umftgm.ro in intervalul:

13 septembrie 2017, orele 15.00  - 18 septembrie 2017, orele 15.00

 

Rezultatul contestatiilor

 

Punctajele obtinute in urma concursului de dosare:

Albania
Bulgaria
Diaspora
Grecia
Israel
R. Moldova
Serbia
Ucraina

Au ramas neocupate 4 locuri de la Macedonia, 2 locuri de la Grecia si 2 locuri de la Israel.

Contestatiile se pot depune pana luni, 11 septembrie orele 13.00 la registratura universitatii sau pe adresa mail: dosarerompret@umftgm.ro

· Oferta locurilor de studii pentru romanii de pretutindeni

IMPORTANT!

În anul universitar 2017/2018, nu se organizeaza examen de admitere la programul de studiu Asistenta de farmacie. Locurile alocate acestui program se realoca, la alegere, programului de studiu Farmacie sau Cosmetica medicala, Tehnologia produsului cosmetic.
 

· Metodologia proprie UMFTGM
· Anexa 1 - UMFTGM
· Anexa 2 - UMFTGM
· Anexa 3 - UMFTGM
· Anexa 4 - UMFTGM

 

IMPORTANT!

Fiecare candidat trebuie să  completeze obligatoriu atât Declarația privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa 3 la Metodologie) cât si Declarație pe propria raspundere ca nu deține domicilu în România (Anexa 4 - UMFTGM). Ambele declarații constituie parte din dosarul de admitere a românilor de pretutindeni și se vor trimite împreuna cu celelalte documente menționate în Metodologie!

Termenul de trimitere al dosarelor este 4 septembrie 2017.


· METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017)
· Anexa 1 la METODOLOGIE
· Anexa 2 la METODOLOGIE
· Anexa 3 la METODOLOGIE
· Anexa 4 la METODOLOGIE
· Anexa 5 la METODOLOGIE

Observatie!

Romanii de pretutindeni pot candida asemeni cetatenilor români la Admiterea 2017 doar pe locurile cu taxă, cu mentiunea ca vor ramâne pe acest tip de loc pe toata durata studiilor!!!