SITUAȚIE ÎNSCRIERI - PROGRAM DE STUDIU MEDICINĂ MILITARĂ, MEDICINĂ DENTARĂ MILITARĂ

Nr. crt.

Nr. Leg.

Nume

Prenume

Programul de studiu

Linia

1.        

1460

ADAM

SEBASTIAN NICOLAE

MM - Medicina Militara

română

2.        

1217

AGAPE

TEODOR

MM - Medicina Militara

română

3.        

1194

AVASILCĂI

DANA-MARIA

MM - Medicina Militara

română

4.        

1246

BALAN

ANDRA - DANIELA

MM - Medicina Militara

română

5.        

1308

BELEGA

DAN

MM - Medicina Militara

română

6.        

1200

BOJESCU

GEORGE

MM - Medicina Militara

română

7.        

1318

BORLA

ALEXANDRA-ELENA

MM - Medicina Militara

română

8.        

1353

BRÂNDUȘĂ

ȘTEFAN-GABRIEL

MM - Medicina Militara

română

9.        

1207

BUTA

ALEXANDRA

MM - Medicina Militara

română

10.     

1226

CÂNDEA

OANA-VERONICA

MM - Medicina Militara

română

11.     

1198

CIOBANU

IULIA-ANDREEA

MM - Medicina Militara

română

12.     

1331

COMŞA

ANTONIA-LUCIA

MM - Medicina Militara

română

13.     

1386

DOBRIN

ANA

MM - Medicina Militara

română

14.     

1341

DRAGOTĂ

IONUȚ-BOGDAN

MM - Medicina Militara

română

15.     

1238

FELEA

ANDREI

MM - Medicina Militara

română

16.     

1249

FILIP

LARISA GEORGIANA

MM - Medicina Militara

română

17.     

1372

HERCIU

IACOB-ALEXANDRU

MM - Medicina Militara

română

18.     

1387

ION

ANDREI-ROBERTO

MM - Medicina Militara

română

19.     

1203

LINCA

ALEXANDRU-IULIAN

MM - Medicina Militara

română

20.     

1551

LUPEI

VASILE JR

MM - Medicina Militara

română

21.     

1228

MIRON

STEFAN STELIAN

MM - Medicina Militara

română

22.     

736

MUNTEANU

CĂLINA-MARIA

MM - Medicina Militara

română

23.     

1215

NAE

ADELINA MARIA

MM - Medicina Militara

română

24.     

1253

OPRIŢA

CODRUŢ

MM - Medicina Militara

română

25.     

860

ORMENIŞAN

RAUL-LUCIAN

MM - Medicina Militara

română

26.     

1324

PAVELESCU

MĂDĂLINA -GEORGIANA

MM - Medicina Militara

română

27.     

1312

PILȚU

ELISA-MIHAELA

MM - Medicina Militara

română

28.     

1670

PIRJOL

ANDREI IULIAN

MM - Medicina Militara

română

29.     

1292

POGĂCEAN

MANUELA-CLAUDIA

MM - Medicina Militara

română

30.     

1191

ROTARU

GHEORGHIȚA

MM - Medicina Militara

română

31.     

1613

SEIMEANU

ANDREI - FLORIN

MM - Medicina Militara

română

32.     

1350

SON

RAZVAN-CATALIN

MM - Medicina Militara

română

33.     

1298

ȚIGĂNILĂ

ELENA-DELIA

MM - Medicina Militara

română

34.     

1499

VAIDACUTAN

TEODOR RAZVAN

MM - Medicina Militara

română

35.     

1434

VATAMANU

IOANA-SABRINA

MM - Medicina Militara

română

36.     

1321

VIŞAN

GIULIA-ANA-MARIA

MM - Medicina Militara

română

 

SITUAȚIE ÎNSCRIERI ROMÂNI DE PRETUTINDENI pe locuri cu taxa in lei

Nr. crt.

Nr. Leg.

Nume

Prenume

Programul de studiu

Linia de studiu

1.        

256

PRODU

ADRIANA

Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic

romana

2.        

1720

AFLAT

VLAD

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală

romana

3.        

585

MINCU

SPIRIDON-DAN

Medicină

romana

4.        

1284

BASISTÎI

MIHAELA

Nutriţie şi dietetică

romana

5.        

745

TALMACI

ANTOANELA

Nutriţie şi dietetică

romana

6.        

716

VICICU

DIANA

Medicină dentară

romana

7.        

276

COJOCARU

BOGDAN

Tehnică dentară

romana

 

SITUAȚIE ÎNSCRIERI CETĂȚENI DE ETNIE ROMĂ

Nr. crt.

Nr. Leg.

Nume

Prenume

Programul de studiu

Linia

1.       

667

BIDI

DAIANA-IRINA

Asistenţă medicală generală

română

2.       

1348

KÖLLŐ

SZILVESZTER

Asistenţă medicală generală

maghiară

3.       

1164

MARIN

NICOLETA-RALUCA

Asistenţă medicală generală

română

4.       

1057

SZABO

CYNTHIA

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală

română

5.       

207

BUT

FLORINA DENISA

Medicină

română

6.       

774

COBZARIU

OCTAVIAN-DUMITRU

Medicină

română

7.       

1742

FŰRÉSZES- SZÁLASI

ERZSÉBET

Medicină

maghiară

8.       

274

HORVATH

ISABELA ALEXANDRA

Medicină

română

9.       

298

MOISASIN-GHEORGHE

LARISA-ALEXANDRA

Medicină

română

10.    

137

MUSUNE

EDINA-KLAUDIA

Medicină

maghiară

11.    

933

OROS

ALINA

Medicină

română

12.    

888

TOMA

ALEXANDRU-CASIAN

Medicină

română

13.    

1156

BÂRSAN

LARISA-MARIA

Medicină dentară

română

14.    

1634

CZUCZURA

DAIANA-MARIA

Medicină dentară

română

15.    

891

FŰRÉSZES- SZÁLASI

DIANA

Medicină dentară

maghiară

16.    

955

MAFTA

ANA-NICOLETA

Medicină dentară

română

17.    

1143

PURȘEGA

CARMEN-PARASCHIVA

Medicină dentară

română

18.    

972

BERCHI

MIHAELA-PETRUTA

Tehnică dentară

română

19.    

114

KOVÁCS

ANITA

Tehnică dentară

română

20.    

241

SAICU

GABRIEL-GHINUȚ

Tehnică dentară

română


INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU CANDIDAȚII DE ETNIE ROMĂ

Pentru candidații de etnie romă, care candidează pe locurile speciale alocate de MEN, dosarul de concurs va cuprinde, în plus, adeverință/ recomandare scrisă, emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă.

Prin adresa nr. 123/GP/07.04.2017 s-au repartizat Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mures un numar de 10 locuri pentru candidații de etnie romă.

INFORMAȚII ÎNSCRIERE PENTRU TOȚI CANDIDAȚII

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere în anul I pentru toate programele de studii, se va face în perioada 17 iulie 2017, orele 8.00 - 21 iulie 2017, orele 12.00 prin intermediul portalului de înscriere online https://admitere.umftgm.ro (24h din 24h) accesibil de pe pagina principala a site-ului universitatii www.umftgm.ro.

Pentru candidații care întâmpină dificultăți în utilizarea portalului, va fi disponibil un Call Center, număr de accesare 0265208948, la care candidații pot apela pentru lămuriri, în perioada 17 - 20 iulie 2017, între orele 9,00 - 14,00.

Candidaţii - cetăţeni ai unui stat membru al UE, SEE sau CE vor trimite obligatoriu la sediul universității, pe langa înscrierea online, dosarele constituite conform indicațiilor postate pe site la secțiunea Admitere 2017.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa  datele solicitate de formularul online și vor încărca obligatoriu următoarele documente scanate:

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta.  Absolvenţii de liceu din promoţia anului 2017, pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

- certificatul de naştere;

- actul de identitate;

- adeverinţa medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu;

- examen psihiatric de la medicul de specialitate, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau programul de studiu la care candidează;

- fotografia tip buletin de identitate;

- dovada achitării taxei de înscriere dacă aceasta nu a fost achitată online;

- acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor de înscriere:   

a. copii legalizate după certificatul/ certificatele de deces ale părinţilor, adeverinţe/documente din care să rezulte proveniența de la casa de copii sau din plasament familial;
b. adeverință de confirmare a statutului de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
c. adeverință de angajat pentru personalul nedidactic din UMF Tîrgu Mureș.

Recomandăm candidaților ca înainte de a începe procedura de înscriere online, să aibă la dispoziție documentele sus amintite în format *.pdf sau *.jpg, mărimea maximă 2 MB, pentru a putea fi încărcate pe portal în momentul înscrierii.

Taxa de înscriere la examen este: 200 lei.

Achitarea taxei se poate face:

1.        online, prin intermediul portalului de înscriere

2.        direct, la Casieria universității în intervalul 17 - 20 iulie 2017, între orele 8,00 - 14,00

3.        prin virament bancar (nu se acceptă mandat poștal) în contul:

Universitatea de Medicină şi Farmacie (U.M.F.) Tg.Mureş  

Str.Gh.Marinescu Nr.38,

Judeţul Mureş, Cod poştal 540139                                         

CF 4322742    

CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX

TREZORERIA TG. MURES

 

Candidații la concursul de admitere din iulie 2017, se pot înscrie la un singur program de studiu.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. De asemenea sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar, în activitate și pensionat, copii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat în sistemul de învățământ, precum și ai personalului nedidactic din UMF Tîrgu Mureș.

La finalizarea înscrierii online, candidații își vor lista fișa de înscriere pentru verificare și legitimația de concurs. Legitimațiile tipărite de candidați vor fi obligatorii pentru admiterea în sala de concurs, împreună cu actul de identitate.

 

Probele scrise se vor desfăşura în data de 26 iulie 2017 la toate programele de studii.

 

Toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere. În scopul evitării unor neînţelegeri, atunci când se efectuează operaţii de legitimare pe baza buletinului de identitate, se impune ca, la numele din certificatul de naştere să fie înscris (în paranteză) şi numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătoreşti de schimbare a numelui ori prenumelui, iniţiala fiind cea a prenumelui tatălui, sau după caz, a mamei.

Pentru informarea candidaţilor se va afişa numărul de locuri pe facultăţi şi programe de studii precum şi dinamica zilnică a înscrierilor candidaţilor, pe fiecare program.

După încheierea definitivă a înscrierii, se vor întocmi listele nominale ale candidaţilor înscrişi, în ordinea alfabetică şi vor fi afişate pe site-ul universitatii și la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei, pe tabele tip, care vor cuprinde facultatea, programul de studiu, probe de concurs, limba în care susţin probele şi repartizarea pe sălile de concurs. Orice sesizare a candidaţilor privind existenţa unor inexactităţi a datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea probei, cu aprobarea Rectorului.

 

IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI

La cererea de înscriere în anul I, pentru confirmarea admiterii, pe lângă  fișa de înscriere listata la finalizarea înscrierii on-line, se anexează obligatoriu următoarele acte, care trebuie să fie identice cu cele incărcate pe portal în momentul înscrierii:

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta,  în original sau copie legalizată pentru cei care sunt studenți ai altei facultăți și o copie simpla. Absolvenţii de liceu din promoţia anului 2017, pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

- foaia matricolă în original sau adeverinţă echivalentă acesteia (cu mediile anilor de liceu) sau copie legalizată și o copie simpla ;

- certificatul de naştere, original si copie simpla;

- act de identitate, original si copie simpla;

- adeverinţa medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu;

- examen psihiatric de la medicul de specialitate, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau programul de studiu la care candidează.

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională din Centrul universitar Tîrgu-Mureş (nu din judeţul de domiciliu). În adeverinţele respective se va menţiona - în mod expres - gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională în vigoare. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare.

- 2 fotografii tip buletin de identitate;

- dovada achitării taxei de înscriere;

- acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor de înscriere: 

a.  copii legalizate după certificatul/ certificatele de deces ale părinţilor, adeverinţe/documente din care să rezulte proveniența de la casa de copii sau din plasament familial;
b.  adeverință de confirmare a statutului de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
c.  adeverință de angajat pentru personalul nedidactic din UMF Tîrgu Mureș.

- două dosare plic;

- dovada achitării taxei de înmatriculare (100 RON);

- pentru absolventii de liceu din promotii anterioare, declarație notariala pe proprie răspundere ca nu au urmat studii universitare sau adeverință de la universitatea urmată pentru cei care au fost studenți sau au absolvit un program de studiu, în care să se specifice numărul de ani frecventați la buget, respectiv la taxă și dacă au beneficiat sau nu de bursă, cât si tipul acesteia.

- pentru cei admiși cu taxa, dovada achitării primei rate din taxa de şcolarizare (2000 RON la programele de 5 si 6 ani, respectiv 1000 RON la programele de 3 si 4 ani);

 

Orice neconcordanță între documentele scanate și cele originale va fi considerată fals în declarații și se va solda cu pierderea locului obținut prin concursul de admitere.