ADRESA:
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș
Gh. Marinescu, 38, Târgu Mureș, Mureș, 540139, ROMANIA

telefon: +40-265-21 55 51; fax:+40-265-21 04 07

 Funcție Adresă de email
Rector:
Prof. Dr. Leonard Azamfirei
rectorat@umftgm.ro
Președinte Senat:
Prof. Dr. Constantin Copotoiu
senat@umftgm.ro
Prorector:
Prof. Dr. Dan Dobreanu
prorector_did@umftgm.ro
Prorector:
Prof. Dr. Angela Borda
prorector_int@umftgm.ro
Prorector:
prorector_sti@umftgm.ro

Prorector.director CSUD
Prof. Dr. Daniela Dobru

scoaladoctorala@umftgm.ro
Decan Facultatea de Medicină:
Conf. Dr. Monica Tarcea
decanatmed@umftgm.ro  
Decan Facultatea de Medicină Dentară:
Prof. dr. Mariana Păcurar
decanatstoma@umftgm.ro
Decan Facultatea de Farmacie:
Prof . Dr. Daniela Muntean
decanatfarma@umftgm.ro
Director General Administrativ:
Ec. Șerban Pop
administrativ@umftgm.ro
Secretar Sef Universitate - Ioana Mătearectorat@umftgm.ro