Prezentare

În cadrul Reformei Sistemului de învatamânt din România un loc aparte âl ocupa învatamântul postuniversitar de perfectionare.

Cursurile postuniversitare de perfectionare se adreseaza atât medicilor si farmacistilor, cât si altor categorii de specialisti care doresc sa-si completeze formarea stiintifica si profesionala: biologi, chimisti, informaticieni, etc.
Baza de învatamânt o constituie clinicile universitare si laboratoarele de profil, cursantii beneficiind si de acces la întreaga dotare cu aparatura (mijloace audio-vizuale, multimedia) a universitatii.

Cursurile de perfectionare reprezinta forme de învatamânt universitar medical uman cu taxa. Pentru stabilirea si încasarea taxelor sunt abilitate institutiile de învatamânt superior implicate prin compartimentele de resort.

Regulament de învățământ postuniversitar

Persoana de contact pentru informatii suplimentare:

Domnica Oltean - Prorectorat, telefon 0265-21.55.51 int. 239.

Fisa de înscriere la cursuri postuniversitare

Planul tematic al Cursurilor postuniversitare pentru anul universitar 2015-2016

Planul tematic al Cursurilor postuniversitare pentru anul universitar 2014-2015

Planul tematic al Cursurilor postuniversitare pentru anul universitar 2013-2014

Planul tematic al Cursurilor postuniversitare pentru anul universitar 2012-2013

 

Oferta de cursuri a Centrului de formare in ultrasonografie, in vederea obtinerii atestatului - an universitar 2015/2016

Oferta de cursuri a Centrului de formare în ultrasonografie- în vederea obținerii atestatului 2014-2015

Cursurile in vederea obtinerii de atestat  in  ULTRASONOGRAFIE GENERALĂ - MODUL  I   si MODUL II, programate pentru  perioada 5 ianuarie 2015- 13 februarie 2015 vor incepe pe data 12 ianuarie 2015

Cursul ULTRASONOGRAFIE SPECIALA - MODUL II programat initial pentru perioada 16 februarie - 27 martie 2015, se va desfasura in perioada 23 februarie - 03 aprilie 2015

Oferta de cursuri a Centrului de formare în ultrasonografie- în vederea obținerii atestatului 2013-2014

 

Tematici și detalii pentru Cursul “ECOGRAFIA ÎN OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE ”, în vederea obținerii de atestat - 2015-2016

Tematici și detalii pentru Cursul “ECOGRAFIA ÎN OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE ”, în vederea obținerii de atestat - 2014-2015.

Tematici și detalii pentru Cursul “ECOGRAFIA ÎN OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE ”, în vederea obținerii de atestat - 2013-2014.

 

Arhivă Cursuri  Postuniversitare

ACHITARE TAXE CURSURI POSTUNIVERSITARE SI MANIFESTARI STIINTIFICE ORGANIZATE DE UMF

Taxele se pota achita:

-        în numerar  la casieria universitatii zilnic între orele 8-14;

-        în numerar la toate agentiile Băncii Transilvania;

-        prin virament bancar/mandat poștal  în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tg.Mureș cu urmatoarele informatii: Universitatea de Medicină și Farmacie (U.M.F.) Tg.Mureș, CF 4322742, Str.Gh.Marinescu nr.38,județul Mureș

Pe documentul de plata se va mentiona: numele si prenumele, CNP-ul, denumirea cursului pentru care se achita taxa, disciplina organizatoare (coordonator curs)