Structură Studii Doctorale

I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș

În structura Universității există Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D. care este compusă din Școlile Doctorale afiliate. În Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș există doar o singură Școală Doctorală pentru toate cele trei domenii principale - Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. 

I.O.S.U.D. from U.M.F. Tîrgu Mureș

In the University structure there is the Institution Organizing University Doctoral Studies I.O.S.U.D. that is composed by the Doctoral Schools affiliated. In University of Medicine and Pharmacy from Tirgu Mures there is only one Doctoral School for all the three main domains - Medicine, Dentistry, and Pharmacy.