Direcții de cercetare

Studiul separării unor substanțe medicamentoase

Elaborarea metodelor de separare a izomerilor optici, geometrici ( electroforeză capilară)

Studiul stabilității unor substanțe cu acțiune asupra sistemului nervos central respectiv asupra aparatului cardiovascular

Realizări

a) Articole publicate de membrii disciplinei în reviste cotate ISI/indexate BDI (B+):

1. Aura Rusu, Gergö Tóth, Levente Szöcs , József Kökösi, Márta Kraszni, Árpád Gyéresi, Béla Noszál - Triprotic site-specific acid–base equilibria and related properties of fluoroquinolone antibacterials, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 66 (2012) 50– 57

2. Mircia Eleonora, Sipos Emese, Imre Silvia, Avrigeanu Veronica, Hancu Gabriel, Ivanovitcs Barna, Balaci Teodora - New modified release tablets with pentoxifylline based on lipohilic matrix. Note 1. Formulation, physical study and determination of dissolution profiles of the active substance from the proposed formulations, Farmacia, 2012, 60(2)

3. Aura Rusu, Maria Merdar, Gabriel Hancu, Árpád Gyéresi - Thin-layer chromatographic study regarding the separation of some quinolone derivatives, Congresul TimMedica, Timisoara, 16-18 iunie 2011,   Medicine in evolution, 2011, XVII (3), 61-65

4. Aura Rusu, Árpád Gyéresi, Gabriel Hancu-  New perspectives: quinolones as complexation agents, Acta Medica Marisiensis,2011,57(2), 149-154

5. Aura Rusu, Hancu G., Gyéresi Á. -  Optimization of a capillary electrophoresis method for the separation of quinolone derivates, Acta Medica Marisiensis, 2011, 57(3), 236-239

6. Székely Pál, Gyéresi Árpád, Hancu Gabriel, Laczkó Zöld Eszter, Vancea Szende - Identification of photodegradation products of tricyclic antidepressants drugs clomipramine and doxepine, , Acta Medica Marisiensis, 2011, 57(6), 745-747

7. Hancu Gabriel, Fülöp Enikö, Rusu Aura, Mircia Eleonora, Gyéresi Árpád - Thin layer chromatographic separation of benzodiazepine derivates, Analele Universității București – Chimie, 2011, 20, 2, 181-188; 19, 2, 83-90

8. Hancu Gabriel, Gyéresi Árpád - Separation of 1,4-benzodiazepine derivates by micellar electrokinetic chromatography using cyclodextrines as buffer modifiers, Croatica Chemica Acta, 2011, 84(3), 349-353

9. Székely Pál, Gyéresi Árpád, Hancu Gabriel, Laczkó Zöld Eszter, Nagy Elöd - Study regarding the phototoxicity of some tryciclic antidepressants, Acta Medica Marisiensis, 2011, 57(5), 519-523

10. Simon Brigitta, Hancu Gabriel, Gyéresi Árpád - Development of a separation method of four penicillin derivates bz capillary electrophoresis, Acta Medica Marisiensis, 2011, 57(4), 342-344

11. Aura Rusu, Gabriel Hancu, Maria Dorina Pașca - Aspects of adherence to treatment in community pharmacy, Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology,  XIV, 2010, 3: 217-223 

12. Hancu Gabriel, Gyéresi Árpád - Separation of 1,4-benzodiazepine derivates by cyclodextrin modified micellar electrokinetic chromatography, Revista de Chimie, 2009, 60, 3, 211-215

13. Hancu Gabriel, Gyéresi Árpád, Gáspár Attila - Separation of oxazepam enantiomers by cyclodextrin modified micellar elektrokinetic capillary chromatography, Farmacia, 2008, LVI, 4, 381-388

14. Hancu Gabriel, Gyéresi Árpád, Gáspár Attila - Micellar elektrokinetic capillary chromatography of 1,4-benzodiazepine derivates and their degradation products, Revista de Chimie, 2008, 59, 1, 8-11

15. Hancu Gabriel, Gyéresi Árpád, Gáspár Attila - Cyclodextrines as buffer modifiers in the separation of benzodiazepine derivates by micellar elektrokinetic capillary chromatography, Timișoara Medical Journal, 2008, 58, 2, 60-65

16. Hancu Gabriel, Gáspár Attila, Gyéresi Árpád -Separation of 1,4 - Benzodiazepines by Micellar Elektrokinetic Capillary Chromatography, Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 2007, 69, 251-259

17. Hancu Gabriel, Gyéresi Árpád, Gáspár Attila - 1,4 – Benzodiazepin származékok elválasztása micelláris kapilláris elektroforézissel, Acta Pharmaceutica Hungarica, 2007, 77, 123-131

18. Hancu Gabriel, Gáspár Attila, Gyéresi Árpád - Applications of capillary electrophoresis for the separation of some benzodiazepine derivates (Utilizarea electroforezei capilare pentru separarea unor derivați de benzodiazepină), Farmacia, 2006, LIV, 6, 46-55

19. Kelemen Hajnal, Imre Silvia, Ötvös Dalma -  Studiul spectral în UV al unor antiparkinsoniene, Farmacia, 2004, 52(5),  110-117

20. Hajnal Kelemen - Studiul prin analiză termică (TG, DTG, DTA) a stabilității nitrazepamului în stare solidă, Farmacia, 2004, 52(2), 88-93

21. Kelemen Hajnal, Adriana Popovici, Regdon G. jr. -  Studii privind formularea supozitoarelor rectale cu diazepam și urmărirea cineticii de cedare „in vitro” a diazepamului, Farmacia, 2003, 51(4), 49-56

22. Kelemen Hajnal, Poppvici Adriana -  Cercetări privind formularea supozitoarelor rectale cu nitrazepam, Farmacia, 2002, 50(1), 18-25

23. Kelemen Hajnal, Popovici Adriana - Optimizarea solubilității nitrazepamului, Farmacia, 2001 49(6),  45-51

 

b) Cărți:

1, Rusu Aura, Pașca Maria Dorina, Hancu Gabriel: Ghidul farmacistului în comunicarea cu pacientul, Editura University Press 2011

2. Activitatea în farmacie: ghid pentru desfășurarea stagiului practic în farmacie destinat studenților anului V. University Press 2010

 - Cap. 3.2. Rolul farmacistului în verificarea calității substanțelor medicamentoase și în recunoașterea medicamentelor contrafăcute (147-150), Hancu Gabriel

 - Cap. 3.20. Cunoștiințe privind substanțele medicamentoase specifice domeniului veterinar oficinale în Farmacopeea

- Cap.3.3. Aspecte specifice privind substanțele de uz farmaceutic prevăzute în Farmacopeea Europeană reflectate în suplimentele (2004,2006) ale Farmacopeei Române ed. a X-a, Gyéresi Á., Kelemen Hajnal Europeană (166-167), Hancu Gabriel

- Cap. 3.4. Cunoașterea spectrului de medicamente esențial prin prisma formelor, dozelor și căilor de administrare, Kelemen Hajnal, Aura Rusu, 155-162

3. Kelemen  Hajnal: Specifikus hatású kemoterápiás szerek, Chimioterapice cu acțiune specifică. Editura University Press, Tg. Mureș 2004

4. Kelemen  Hajnal, Gyéresi  Árpád: Szervetlen gyógyszerészeti kémia, Chimie farmaceutică anorganică, Editura Lyra, Tg. Mureș, 2003

     

c) Contracte și granturi de cercetare ale membrilor disciplinei:

1. Studii de preformulare a comprimatelor cu cedare prelungită de clorhidrat de tramadol, studii de stabilitate și controlul cedării substanței respective. Contract nr. 560/PM/11.02.2005 și 989/7.02.2005, Colaborator la contractul încheiat între Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș și SC BIOEEL SRL din Târgu Mureș.

2. Cercetări privind stabilitatea fizico-chimică a albendazolului în suspensie orală. Elaborarea și validarea metodei de determinare cantitativă a albendazolului .Contract nr. 2391/12.11.2004 și 9136/23.11.2004 Contract de colaborare UMF Tg. Mureș – SC VIM SPECTRUM SRL Tg. Mureș, responsabil contract.