COLECTIVUL DISCIPLINEI

ȘEF DE DISCIPLINĂ:

Prof. dr. Sipos Emese

MEMBRI:

Conf. dr. Eleonora Mircia

Şef lucr. dr. Szabó Zoltán

Șef lucr. dr. Finta Hajnal

Laborant Lörincz Éva

Contact

Adresă de corespondență, telefon, locații spații

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, 540139, Târgu Mureș

Tel. +4(0)-0265.215551 int.  125, 136, 261

 

Clădirea centrală:

Sala 18, parter – birou șef de disciplină

Sala 63, parter - birou

Clădirea 38:

Birou, laboratoare