COLECTIVUL DISCIPLINEI

ȘEF DE DISCIPLINĂ:

Prof. dr. Ciurba Adriana

MEMBRI:

Conf. dr. Todoran Nicoleta
Șef lucr. dr. Rédai Emöke-Margit
Asist. drd. Antonoaea Paula
Asist. drd. Vlad Robert-Alexandru
Laborant Dumitru Éva
Laborant Nagy Laura

Contact

Adresă de corespondență, telefon, locații spații

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, 540139, Târgu Mureș

Tel. +4(0)-0265.215551 int. 103, 245

 

Clădirea centrală:

Sala 1, parter – birou șef de disciplină

Sălile 15, 16, 17, parter – laboratoare

Sălile 010, 011, 012, demisol - laboratoare