CURS POSTUNIVERSITAR ORGANIZAT DE DISCIPLINA PEDODONȚIE

Categorie Facultatea de Medicină Dentară

Disciplina Pedodonție din cadrul Facultății de Medicină Dentară organizează în data de 20 aprilie 2018 cursul postuniversitar cu tema “COROANELE PEDODONTICE: MODALITATE DE RESTAURARE COMPLEXĂ A ZONEI DE SPRIJIN ÎN DENTIŢIA MIXTĂ”, susținut de șef lucrări dr. Daniela Eșian - UMF Tîrgu Mureș (coordonator), conf. dr. Cristina Bica - UMF Tîrgu Mureș (colaborator) și dr. Monica Mihai - DENT ESTET 4KIDS București (instructor).

Cursul este structurat într-o parte teoretică și o parte practică hands-on, este creditat cu 8 EMC și se adresează practicienilor de stomatologie pediatrică. Scopul organizării acestui curs este reprezentat de promovarea și implementarea metodelor actuale de restaurare a dinților temporari afectați de traumatisme sau leziuni carioase extinse.

Documentele necesare la înscriere şi care se depun la prorectoratul didactic cu 7 zile înainte de data începerii cursului sunt:
1.Fişa de înscriere tipizată - pentru completare, accesati link-ul următor: https://www.umftgm.ro/cursuri-postuniversit…/prezentare.html
2.Chitanţa sau copie a ordinului de plată;
3.Copie a cărții de identitate.

Taxa în valoare de 100 lei pentru medici şi 50 lei pentru rezidenţi se poate achita:
- în numerar la casieria Universităţii (zilnic între orele 8-14);
- în numerar la toate agenţiile Băncii Transilvania;
- prin virament bancar în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș cu urmatoarele informaţii: Universitatea de Medicină și Farmacie (U.M.F.) Tg.Mureș, CF 4322742, Str.Gh.Marinescu nr.38, județul Mureș
Pe documentul de plată se va menţiona: numele şi prenumele, CNP-ul, denumirea cursului pentru care se achita taxa, disciplina organizatoare (coordonator curs).

Pentru informații suplimentare: 
Domnica Oltean - Prorectorat didactic, telefon 0265-215551 int. 239, domnica.oltean@umftgm.ro;
Şef lucr. dr. Daniela Eşian, Disciplina Pedodonţie, Facultatea de Medicină Dentară, danielaesi@yahoo.com