Studii de licență

Studiile de  licență la Facultatea de Farmacie cuprind trei programe de studii:

Farmacie cu durata studiilor de 5 ani și un număr total de credite transferabile de 300;

Asistență de Farmacie cu durata studiilor de 3 ani și un număr total de credite transferabile de 180.

- Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic cu durata studiilor de 3 ani și un număr total de credite transferabile de 180

Misiunea facultății este aceea de a forma specialiști în domeniul atât de vast al științelor farmaceutice. Farmacistul are un impact social semnificativ, fiind specialistul implicat în conceperea,  testarea, fabricarea, analiza, controlul, precum și distribuția medicamentului. Toate acestea necesită un înalt nivel de instruire teoretică și practică, de tip inter- și transdisciplinar, atât în domeniul științelor fizico-chimice, cât și al celor medico-biologice. Ca rezultat al instruirii universitare, farmacistul va avea  un profil de specialitate care âi asigură o autoritate științifică atât în domeniul analitic și toxicologic, cât și în cel clinic și farmacologic, precum și în realizarea unor cerințe sociale (satisfacerea nevoilor populației de informare, educație și profilaxie).

La finalul programului de studii Farmacie absolventul posedă următoarele competențe validate de promovarea examenelor de licență:

- Proiectarea, formularea, prepararea și condiționarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate

- Depozitarea, conservarea, distribuția medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate

- Eliberarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate și asistența farmaceutică

- Analiza și controlul substanțelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate, analiza în laboratoare de biochimie, toxicologie și igiena mediului și alimentelor

- Managementul, marketingul și administrația în domeniul sănătății

- Consultanța și expertiza în domeniul medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate

Pogramul de studii Asistență de Farmacie prin planurile de învățământ, asigură atât bazele fundamentale în domeniul științelor naturale (discipline de chimie, anatomie și fiziologie, informatică, fizică, botanică, predate în anul I, care prefigurează noțiunile necesare disciplinelor de specialitate), cât și pregătirea teoretică și practică necesară formării unui profesionist în domeniul medicamentului (discipline orientate specific spre tehnologia, farmacologia medicamentului,management farmaceutic). Existența unor produse medicamentoase eliberate fără prescripție medicală (OTC), abundența suplimentelor alimentare, a produselor vegetale, produselor igienico-cosmetice și tehnico-medicale în unități farmaceutice, precum și necesitatea imperioasă a existenței unui specialist – tehnicianul de farmacie – care să participe sub îndrumarea directă a farmacistului la elaborarea unor preparate oficinale sau magistrale sau realizarea unor operații specifice în industria farmaceutică justifică existența acestui program.

Cosmetica medicală reprezintă o abordare complexă a frumuseții și sănătătii pielii corpului și a tenului, îmbinând atât metode și tehnici medicale cât și tratamente cosmetice. Programul de studiu are ca obiective formarea de profesioniști și lideri într-un sector în plină dezvoltare pe piața muncii, și anume sectorul cosmetic, având:

·    cunoștințe solide teoretice și practice în domeniul produsului cosmetic

·    cunoștințe privind chimia, tehnologia și analiza produsului cosmetic

·    abilităţi practice necesare pentru realizarea unor proceduri simple de întreținere a frumuseții corporale