Költségtérítéses helyek a Gyógyszerészeti Szakon - 2017. szeptember

Az Egyetem a 2017. szeptemberi felvételi időszakban meghirdeti a Gyógyszerészeti Kar keretében működő Gyógyszerészeti Szakon betöltetlenül maradt 84 helyet:

A felvételi módszertana a 2017. júliusi felvételiével azonos lesz.

Iratkozási időszak: 2017. szeptember 6-7, felvételi vizsga: 2017. szeptember 14.

Beiratkozás: kizárólag online.

Költségtérítéses helyek az orvosi és a fogorvosi szakon - 2017. szeptember

A 2017-es szeptemberi felvételi időszakban egyetemünkön lehetőség nyílik beiratkozni az ORVOSI és FOGORVOSI szakra, a következő feltételek szerint:

Azok a diákok, akik ezekre a szakokra nyernek felvételt, tanulmányaikat a román vagy a magyar tagozat keretében folytatják (nyelvismeretet igazoló dokumentumot szükséges felmutatni), de lehetőségük lesz egyes tantárgyakat angol nyelven tanulni.

A tandíj összege 5000 Euro/tanév, a teljes tanulmányi időszakban.

A vizsgára meghirdetett helyek száma szakonként a következő:

- Orvosi – román nyelvű – 20 hely
- Orvosi - magyar nyelvű – 20 hely
- Fogorvosi – román nyelvű – 5 hely
- Fogorvosi – magyar nyelvű – 5 hely

A felvételi módszertana a 2017. júliusi felvételiével azonos lesz.

Iratkozási időszak: 2017. szeptember 6-7, felvételi vizsga: 2017. szeptember 14.

Beiratkozás: kizárólag online.

Román állampolgársággal nem rendelkező jelentkezők számára az iratkozáshoz szükséges dokumentumok és díjak az angol tagozattal azonosak.

A felvételt nyert hallgatók tanulmányaik befejeztéig ezen beiskolázási formánál maradnak. A államilag támogatott vagy költségtérítéses (8000 lej tandíj/év) román vagy magyar nyelvű szakokra átjelentkezni csak újabb felvételi vizsga útján lehet, amely során az erre jelentkező eléri az utolsó államilag támogatott helyre való bejutáshoz szükséges jegyet (azok esetében akik a tandíjmentes helyekre szeretnének átjelentkezni – kizárólag az I. tanulmányi évben) vagy költségtérítéses helyre való bejutáshoz szükséges jegyet (azok esetében akik a 8000 lej/éves fizetéses helyekre szeretnének átjelentkezni – azonos tanévbe). Ilyen körülmények között a megszerzett kreditpontok elismerése az európai kreditelismerés elvei és gyakorlata (ECTS) szerint történik, és a hallgatók az átjelentkezési tanév utáni évtől vesznek részt a tandíjmentes helyek tanulmányi eredmények szerinti újraosztásában.

Ezen képzési formára felvételt nyert hallgatók számára utólag nem engedélyezett más egyetemre való átjelentkezés.

Ezen képzési formára felvételt nyert hallgatók nem vesznek részt a tandíjmentes helyek tanulmányi eredmények szerinti újraosztásában, ami az államilag támogatott/költségtérítéses helyeken tanuló diákok számára fenntartott eljárás, tehát az évek során nem nyílik lehetőségük arra, hogy tandíjmentes helyen tanuljanak, vagy ösztöndíjban részesüljenek. Erre kizárólag a fentebb leírt eljárás révén nyílik lehetőségük: felvételi vizsga – lejben fizetendő költségtérítéses köztes év – helyek újraosztása a következő tanévben.

A felvételi során elnyert hely visszaigazolásakor ki kell tölteni egy függeléket a tanulmányi opciókkal.