CURS POSTUNIVERSITAR ORGANIZAT DE DISCIPLINA PEDODONȚIE

Disciplina Pedodonție din cadrul Facultății de Medicină Dentară organizează în data de 20 aprilie 2018 cursul postuniversitar cu tema “COROANELE PEDODONTICE: MODALITATE DE RESTAURARE COMPLEXĂ A ZONEI DE SPRIJIN ÎN DENTIŢIA MIXTĂ”, susținut de șef lucrări dr. Daniela Eșian - UMF Tîrgu Mureș (coordonator), conf. dr. Cristina Bica - UMF Tîrgu Mureș (colaborator) și dr. Monica Mihai - DENT ESTET 4KIDS București (instructor).

Cursul este structurat într-o parte teoretică și o parte practică hands-on, este creditat cu 8 EMC și se adresează practicienilor de stomatologie pediatrică. Scopul organizării acestui curs este reprezentat de promovarea și implementarea metodelor actuale de restaurare a dinților temporari afectați de traumatisme sau leziuni carioase extinse.

Documentele necesare la înscriere şi care se depun la prorectoratul didactic cu 7 zile înainte de data începerii cursului sunt:
1.Fişa de înscriere tipizată - pentru completare, accesati link-ul următor: /cursuri-postuniversit…/prezentare.html
2.Chitanţa sau copie a ordinului de plată;
3.Copie a cărții de identitate.

Taxa în valoare de 100 lei pentru medici şi 50 lei pentru rezidenţi se poate achita:
- în numerar la casieria Universităţii (zilnic între orele 8-14);
- în numerar la toate agenţiile Băncii Transilvania;
- prin virament bancar în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș cu urmatoarele informaţii: Universitatea de Medicină și Farmacie (U.M.F.) Tg.Mureș, CF 4322742, Str.Gh.Marinescu nr.38, județul Mureș
Pe documentul de plată se va menţiona: numele şi prenumele, CNP-ul, denumirea cursului pentru care se achita taxa, disciplina organizatoare (coordonator curs).

Pentru informații suplimentare: 
Domnica Oltean - Prorectorat didactic, telefon 0265-215551 int. 239, domnica.oltean@umftgm.ro;
Şef lucr. dr. Daniela Eşian, Disciplina Pedodonţie, Facultatea de Medicină Dentară, danielaesi@yahoo.com