Consiliul Facultății de Medicină

Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină

1.

Prof. dr. Azamfirei Leonard

2.

Prof. dr. Cotoi Ovidiu-Simion

3.

Conf. dr. Loghin Andrada

4.

Conf. dr. Mureşan Simona

5.

Șef lucr. dr. Frigy Attila

6.

Prof. dr. Bălaşa Rodica

7.

Prof. dr. Bățagă Tiberiu

8.

Prof. dr. Benedek Imre

9.

Prof. dr. Benedek Theodora

10.

Prof. dr. Copotoiu Constantin

11.

Prof. dr. Dobreanu Minodora

12.

Prof. dr. Enciulescu Constantin

13.

Prof. dr. Măruşteri Marius

14.

Prof. dr. Pávai Zoltan

15.

Prof. dr. Pușcașiu Lucian

16.

Prof. dr. Sin Anca

17.

Prof. dr. Suciu Horațiu

18.

Prof. dr. Szabó Béla

19.

Prof. dr. Szilágyi Tibor

20.

Prof. dr. Tarcea Monica

21.

Prof. dr. Mărginean Claudiu

22.

Conf. dr. Boeriu Cristian

23.

Conf. dr. Man Adrian

24.

Conf. univ. dr. Călin Molnar

25.

Conf. univ. dr. Orbán-Kis Károly

26.

Conf. dr. Szatmári Szabolcs

27.

Șef lucr. dr. Kovács István

28.

Șef lucr. dr. Mureșan Vasile Adrian

29.

Șef lucr. dr. Popoviciu Horaţiu

30.

Stud. Dreptate Dalia

31.

Stud. Stanciu Nicolae

32.

Stud. Celsie Mihaela

33.

Stud. Cocuz Iuliu

34.

Stud. Cucoranu Dragos

35.

Stud. Laszlo Nimrod

36.

Stud. Ladányi Emmánuel

37.

Stud. Matyas Botond

38.

Stud. Niculescu Raluca

39.

Stud. Țăranu Alida

 

Hotărâri ale Consiliului Facultății

Hotărâri ale Consiliului Facultății

Consiliul Facultății de Medicină

 

Decan

Conf. Dr. Monica TARCEA

 

Prodecani

Conf. Dr. Mariana TILINCĂ

Șef lucr.  Dr. Claudiu MOLNAR

Șef lucr. Dr. FRIGY Attila

 

Membri consiliu

Prof. Dr. Leonard AZAMFIREI

Prof. Dr. Tiberiu BĂȚAGĂ

Prof. Dr. BENEDEK Imre

Prof. Dr. Angela BORDA

Prof. Dr. Klara BRÂNZANIUC

Prof. Dr. Emilian CARAȘCA

Prof. Dr. Constantin COPOTOIU

Prof. Dr. Sanda Maria COPOTOIU

Prof. Dr. Dan DOBREANU

Prof. Dr. Minodora DOBREANU

Prof. Dr. Daniela Ecaterina DOBRU

Prof. Dr. GÁBOS Grecu Iosif

Prof. Dr. Marius MĂRUȘTERI

Prof. Dr. SZABí“ Béla

Prof. Dr. SZILÁGYI Tibor

Conf. Dr. Oana MĂRGINEAN

Conf. Dr. MÜHLFAY Gheorghe

Conf. Dr. Ionela PAȘCANU

Conf. Dr. Lucian PUȘCAȘIU

Conf. Dr. Horațiu SUCIU

Conf. Dr. SZATMÁRI Szabolcs

Conf. Dr. Ioan ȚILEA

Șef lucr. Dr. Cristian BOERIU

Șef lucr. Dr. Florin BUICU

Șef lucr. Dr. FRIGY Attila

Șef lucr. Dr. FÜLÖP Emöke

Șef lucr. Dr. GERGELY István

Șef lucr. Dr. Horea GOZAR

Șef lucr. Dr. Simona MARCU

Șef lucr. Dr. Claudiu MĂRGINEAN

Șef lucr. Dr. Claudiu MOLNAR

Șef lucr. Dr. Vasile Adrian MUREȘAN

Șef lucr. Dr. Cristian PODOLEANU

Șef lucr. Dr. SZEDERJESI János

As. univ. Dr. Rareș GEORGESCU

As. univ. Dr. VASS Levente

Stud. Dan Nicolae ZOLOG

Stud. Adelina HUZA

Stud. Cătălin Moise DOGAR

Stud. Iulia GRANCEA

Stud. Nucu Alexandru MARICA

Stud. Marius BELEAUA

Stud. Călin ȘUTA

Stud. Florent OSMANI

Stud. BELÉNYI Boglárka

Stud. BENEDEK Zalán

Stud. CSILLAG István

Stud. MÁRKOS-GERGELY Gellérd

Stud. TUBÁK Nimród

(copy 1)

Consiliul Facultății de Medicină

 

Decan

Conf. dr. Tudor Sorin Pop

 

Prodecani

Conf. dr. Monica Tarcea

Conf. dr. Mariana Tilinca

Șef lucr. dr. Frigy Attila

 

Membri

Prof. dr. Leonard Azamfirei

Șef lucr. dr. Fülöp Emöke

Prof. dr. Tiberiu Bățagă

Șef lucr. dr. Gergely István

Prof. dr. Benedek Imre

Șef lucr. dr. Horea Gheorghe Gozar

Prof. dr. Angela Borda

Șef lucr. dr. Simona Marcu

Prof. dr. Klara Brânzaniuc

Șef lucr. dr. Claudiu Mărginean

Prof. dr. Emilian Carașca

Șef lucr. dr. Claudiu Molnar Varlam

Prof. dr. Constantin Copotoiu

Șef lucr. dr. Vasile Adrian Mureșan

Prof. dr. Sanda Maria Copotoiu

Șef lucr. dr. Cristian Podoleanu

Prof. dr. Dan Dobreanu

Șef lucr. dr. Szederjesi János

Prof. dr. Minodora Dobreanu

Asist. univ. dr. Rareș Georgescu

Prof. dr. Daniela Ecaterina Dobru

Asist. univ. dr. Vass Levente

Prof. dr. Gábos Grecu Iosif

Stud. Dan Nicolae Zolog

Prof. dr. Marius Mărușteri

Stud. Adelina Huza

Prof. dr. Szabó Béla

Stud. Cătălin Moise Dogar

Prof. dr. Szilágyi Tibor

Stud. Iulia Grancea

Conf. dr. Oana Mărginean

Stud. Nucu Alexandru Marica

Conf. dr. Mühlfay Gheorghe

Stud. Marius Beleaua

Conf. dr. Ionela Pașcanu

Stud. Călin Șuta

Conf. dr. Lucian Pușcașiu

Stud. Florent Osmani

Conf. dr. Horațiu Suciu

Stud. Belényi Boglárka

Conf. dr. Szatmári Szabolcs

Stud. Benedek Zalán

Conf. dr. Ioan Țilea

Stud. Csillag István

Șef lucr. dr. Cristian Boeriu

Stud. Márkos-Gergely Gellérd

Șef lucr. dr. Florin Buicu

Stud. Tubák Nimród

 

 

Consiliul Facultății de Medicină

 

Decan

Conf. dr. Tudor Sorin Pop

 

Prodecani

Conf. dr. Monica Tarcea

Conf. dr. Mariana Tilinca

Șef lucr. dr. Frigy Attila

 

Membri

Prof. dr. Leonard Azamfirei

Șef lucr. dr. Fülöp Emöke

Prof. dr. Tiberiu Bățagă

Șef lucr. dr. Gergely István

Prof. dr. Benedek Imre

Șef lucr. dr. Horea Gheorghe Gozar

Prof. dr. Angela Borda

Șef lucr. dr. Simona Marcu

Prof. dr. Klara Brânzaniuc

Șef lucr. dr. Claudiu Mărginean

Prof. dr. Emilian Carașca

Șef lucr. dr. Claudiu Molnar Varlam

Prof. dr. Constantin Copotoiu

Șef lucr. dr. Vasile Adrian Mureșan

Prof. dr. Sanda Maria Copotoiu

Șef lucr. dr. Cristian Podoleanu

Prof. dr. Dan Dobreanu

Șef lucr. dr. Szederjesi János

Prof. dr. Minodora Dobreanu

Asist. univ. dr. Rareș Georgescu

Prof. dr. Daniela Ecaterina Dobru

Asist. univ. dr. Vass Levente

Prof. dr. Gábos Grecu Iosif

Stud. Dan Nicolae Zolog

Prof. dr. Marius Mărușteri

Stud. Adelina Huza

Prof. dr. Szabó Béla

Stud. Cătălin Moise Dogar

Prof. dr. Szilágyi Tibor

Stud. Iulia Grancea

Conf. dr. Oana Mărginean

Stud. Nucu Alexandru Marica

Conf. dr. Mühlfay Gheorghe

Stud. Marius Beleaua

Conf. dr. Ionela Pașcanu

Stud. Călin Șuta

Conf. dr. Lucian Pușcașiu

Stud. Florent Osmani

Conf. dr. Horațiu Suciu

Stud. Belényi Boglárka

Conf. dr. Szatmári Szabolcs

Stud. Benedek Zalán

Conf. dr. Ioan Țilea

Stud. Csillag István

Șef lucr. dr. Cristian Boeriu

Stud. Márkos-Gergely Gellérd

Șef lucr. dr. Florin Buicu

Stud. Tubák Nimród