Prezentare cămine studențești

            Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş  are în administrare un număr de 4 cămine studenţeşti.

            În căminele studenţeşti pot fi cazaţi, studenţi şi familii de studenţi de la învăţământul de stat, cursuri de zi, care au domiciliul în afara muncipiului Tirgu Mureş, precum şi studenţi străini bursieri ai Statului Român.

            Au prioritate de cazare studenţii români orfani şi cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, studenţii care au rezultate profesionale bune, studenţii cărora li se aplică prevederile art. 8 din Legea nr. 42/1990 republicată şi care atestă calitatea lor, ori a unuia dintre părinţi, de “Luptători pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau “Erou martir”.

            Perioada de cazare a studenţilor este în funcție de structura anului universitar.

            Tarife de cazare sunt aprobate de către Consiliul de Administraţie UMF Tîrgu Mureş, acestea se stabilesc în funcţie de cheltuielile lunare pentru fiecare loc de cazare, gradul de confort al căminului şi subvenţia acordată.

            Pentru calcularea costului unui loc de cazare, se iau în considerare consumul real al utilităţilor (apă/canal, încălzire, gaze naturale, electricitate, salubritate), salarizarea personalului, cheltuieli lunare pentru: achiziţionarea materialelor de curăţenie şi întreţinere, pentru spălătorie, reparaţii curente, cablu TV şi alte servicii. Din costul real al unui loc de cazare se scade subvenţia acordată studenţilor clasificaţi pe locuri bugetate.

            Număr la centrala telefonică: 0265 210 222, se cere administrația căminului dorit.

 

            INFORMAŢII PRIVIND CĂMINELE STUDENŢEŞTI

           

CĂMIN STUDENŢESC NR. 1 pe o suprafaţă de 2.132,25 mp

            - total locuri de cazare:  156

            - destinat: pentru cazarea studenţilor familişti şi a studentelor

            - camere: cu 2 locuri

            - număr de camere pentru studenţi: 78

            - adresa: Tîrgu Mureş, str. Nicolae Grigorescu, nr. 17

            - timpul în care un student parcurge distanţa cămin – universitate: 10 min.

            - taxa de cazare: cuprinsă între 295 lei/pers./lună şi 0 lei/pers./lună, funcţie de forma de învăţământ (fără taxă, cu taxă, cu părinţi cadre didactice sau bursieri ai statului român).

            Facilităţi oferite: grupuri sanitare comune, săli de lectură, internet, cablu TV,  camerele sunt dotate cu mobilier, lenjeria se ridică de la magazie pe bază de fişă individuală.

            Servicii asigurate: personalul angajat efectuează curăţenie în spaţiile comune, lenjeria se schimbă săptămânal sau de câte ori este nevoie. În cămin sunt amenajate oficii de preparare a hranei, dotate cu aragazuri, cuptoare cu microunde precum şi maşini de spălat automate.

           

CĂMIN STUDENŢESC NR. 2 pe o suprafaţă de 2853 mp

            - total locuri de cazare: 336

            - destinat: pentru cazarea studenţilor de la specializarea medicină militară şi studente,

            - camere cu: 4 locuri

            - număr de camere pentru studenţi: 84

            - adresa: Tîrgu Mureş, str. Nicolae Grigorescu, nr. 15

            - timpul în care un student parcurge distanţa cămin – universitate: 10 min.

            - taxa de cazare: cuprinsă între 215 lei/pers./lună şi 0 lei/pers./lună, funcţie de forma de învăţământ (fără taxă, cu taxă, cu părinţi cadre didactice sau bursieri ai statului român).

            Facilităţi oferite: grupuri sanitare comune, săli de lectură, internet, cablu TV,  camerele sunt dotate cu mobilier, lenjeria se ridică de la magazie pe bază de fişă individuală.

            Servicii asigurate: personalul angajat efectuează curăţenie în spaţiile comune, lenjeria se schimbă săptămânal sau de câte ori este nevoie. În cămin sunt amenajate oficii de preparare a hranei, dotate cu aragazuri şi cuptoare cu microunde precum şi maşini de spălat automate.

           

CĂMIN STUDENŢESC NR. 3, pe o suprafaţă de 2873 mp

            - total locuri de cazare: 340

            - destinat: pentru cazarea studenţilor

            - camere cu: 4 locuri

            - număr de camere pentru studenţi: 85

            - adresa: Tîrgu Mureş, str. Nicolae Grigorescu, nr. 15 A

            - timpul în care un student parcurge distanţa cămin – universitate: 10 min.

            - taxa de cazare: cuprinsă între 200 lei/pers./lună şi 0 lei/pers./lună, funcţie de forma de învăţământ (fără taxă, cu taxă, cu părinţi cadre didactice sau bursieri ai statului român).

            Facilităţi oferite: grupuri sanitare comune, săli de lectură,  internet, cablu TV,  camerele sunt dotate cu mobilier, lenjeria se ridică de la magazie pe bază de fişă individuală.

            Servicii asigurate: personalul angajat efectuează curăţenie în spaţiile comune, lenjeria se schimbă săptămânal sau de câte ori este nevoie. În cămin sunt amenajate oficii de preparare a hranei, dotate cu aragazuri, cuptoare cu microunde precum şi maşini de spălat automate.

           

CĂMIN STUDENŢESC NR. 5 pe o suprafaţă de 2102 mp

            - total locuri de cazare: 344

            - destinat: pentru cazarea studentelor

            - camere cu: 4 locuri

            - adresa: Tîrgu Mureş, str. Nicolae Grigorescu, nr. 17 A

            - timpul în care un student parcurge distanţa cămin – universitate: 10 min.

            - taxa de cazare: cuprinsă între 210 lei/pers./lună şi 0 lei/pers./lună, funcţie de forma de învăţământ (fără taxă, cu taxă, cu părinţi cadre didactice sau bursieri ai statului român).

            Facilităţi oferite: grupuri sanitare comune, săli de lectură, internet, cablu TV,  camerele sunt dotate cu mobilier, lenjeria se ridică de la magazie pe bază de fişă individuală.

            Servicii asigurate: personalul angajat efectuează curăţenie în spaţiile comune (sala de lectură, oficii), lenjeria se schimbă săptămânal sau de câte ori este nevoie. În grupurile sanitare curăţenia se efectuează în vacanţa de vară. În cămin sunt amenajate oficii de preparare a hranei, dotate cu aragazuri, cuptoare cu microunde precum şi maşini de spălat automate.

            Căminele studenţeşti au fost reabilitate prin renovarea camerelor, băilor, oficiilor, sălilor de lectură si coridoarelor.

            Se află în curs de derulare un proiect pentru mobilier cămine/spaţii de învăţământ - săli de lectură, urmând ca în etapa următoare să se achiziţioneze acest mobilier.