Prezentare cămine studențești

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  are în administrare un număr de 4 cămine studențești.
În căminele studențești pot fi cazați studenți și familii de studenți de la învățământul de stat, cursuri de zi, care au domiciliul în afara muncipiului Tg.Mureș, precum și studenți străini bursieri ai Statului Român.

Au prioritate de cazare studenții români orfani și cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, studenții care au rezultate profesionale bune, studenții cărora li se aplică prevederile art.8 din Legea 42/1990 republicată și care atestă calitatea lor, ori a unuia dintre părinți, de “Luptători pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989” sau “Erou martir”.

În căminele studențești, pe perioada anului universitar, se interzice cazarea altor persoane decât cele menționate mai sus.
Perioada de cazare pentru studenți începe la data de 01.10 și se termină la 31.07, funcție de programa universitară a fiecărei facultăți, conform structurii anului universitar.
Tarife de cazare sunt aprobate de către Consiliul de administrație al UMF Tg.Mureș.
Pentru calcularea costului unui loc de cazare, se iau în considerare facturile pentru utilități (apă-canal, gaze naturale, electricitate, salubritate), salarizarea personalului, cheltuieli lunare pentru achiziția materialelor de întreținere a curățeniei, cheltuieli pentru spălarea cazarmamentului moale, reparații curente necesare pentru funcționarea utilităților și igienizări.
Din suma ce revine pe locul de cazare se scade subvenția acordată lunar de către MEN (subvenția dublă pentru studenții care au părinte/părinți cadre didactice, studenții orfani de ambii părinți sau aflați în situații similare.

INFORMAȚII PRIVIND CĂMINELE STUDENȚEȘTI

CĂMIN STUDENȚESC NR. 1
    - total locuri de cazare:  156
    - destinat: pentru cazarea studenților familiști și a studentelor
    - camere: cu 2 locuri
    - număr de camere pentru studenți: 78
    - administrator: Administrator financiar Boer Maria, tel. 0265-210.222
    - adresa: Tg.Mureș, str. Nicolae Grigorescu, nr. 17
    - timpul în care un student parcurge distanța cămin – universitate: 10 min.
    - taxa de cazare: cuprinsă între 300 lei/pers./lună și 120 lei/pers./lună, funcție de forma de învățământ (fără taxă, cu taxă, cu părinți cadre didactice sau bursieri ai statului român).
    Facilități oferite: grupuri sanitare comune, săli de lectură, internet, cablu TV,  mobilierul din camere este nou, lenjeria se ridică de la magazie pe bază de fișă individuală.
    Servicii asigurate: personalul angajat efectuează curățenie în spațiile comune, lenjeria se schimbă săptămânal sau de câte ori este nevoie. În cămin sunt amenajate oficii de preparare a hranei, dotate cu aragazuri, cuptoare cu microunde precum și mașini de spălat automate.

   
CĂMIN STUDENȚESC NR. 2
    - total locuri de cazare: 336
    - destinat: pentru cazarea studenților de la specializarea medicină militară și studente,
    - camere cu: 4 locuri
    - număr de camere pentru studenți: 84
    - administrator: Administrator financiar Precup Simona, tel.0265-210.222
    - adresa: Tg.Mureș, str. Nicolae Grigorescu, nr. 15
    - timpul în care un student parcurge distanța cămin – universitate: 10 min.
    - taxa de cazare: cuprinsă între 220 lei/pers./lună și 40 lei/pers./lună, funcție de forma de învățământ (fără taxă, cu taxă, cu părinți cadre didactice sau bursieri ai statului român).
    Facilități oferite: grupuri sanitare comune, săli de lectură, internet, cablu TV,  mobilierul din camere este nou, lenjeria se ridică de la magazie pe bază de fișă individuală.
    Servicii asigurate: personalul angajat efectuează curățenie în spațiile comune, lenjeria se schimbă săptămânal sau de câte ori este nevoie. În cămin sunt amenajate oficii de preparare a hranei, dotate cu aragazuri și cuptoare cu microunde precum și mașini de spălat automate.


CĂMIN STUDENȚESC NR. 3
    - total locuri de cazare: 340
    - destinat: pentru cazarea studenților
    - camere cu: 4 locuri
    - număr de camere pentru studenți: 85
    - administrator: Administrator Aldea Sorin, tel.0265-210.222
    - adresa: Tg.Mureș, str. Nicolae Grigorescu, nr. 15 A
    - timpul în care un student parcurge distanța cămin – universitate: 10 min.
    - taxa de cazare: cuprinsă între 215 lei/pers./lună și 35 lei/pers./lună, funcție de forma de învățământ (fără taxă, cu taxă, cu părinți cadre didactice sau bursieri ai statului român).
    Facilități oferite: grupuri sanitare comune,săli de lectură,  internet, cablu TV,  mobilierul din camere este nou, lenjeria se ridică de la magazie pe bază de fișă individuală.
    Servicii asigurate: personalul angajat efectuează curățenie în spațiile comune, lenjeria se schimbă săptămânal sau de câte ori este nevoie. În cămin sunt amenajate oficii de preparare a hranei, dotate cu aragazuri, cuptoare cu microunde precum și mașini de spălat automate.


CĂMIN STUDENȚESC NR. 5
    - total locuri de cazare: 344
    - destinat pentru cazarea studentelor
    - camere cu: 4 locuri
    - administrator: Administrator financiar Bloj Dorina, tel.0265-210 222
    - adresa: Tg.Mureș, str. Nicolae Grigorescu, nr. 17 A
    - timpul în care un student parcurge distanța cămin – universitate: 10 min.
    - taxa de cazare: cuprinsă între 225 lei/pers./lună și 45 lei/pers./lună, funcție de forma de învățământ (fără taxă, cu taxă, cu părinți cadre didactice sau bursieri ai statului român).
    Facilități oferite: grupuri sanitare comune, săli de lectură, internet, cablu TV,  mobilierul din camere este nou, lenjeria se ridică de la magazie pe bază de fișă individuală.
    Servicii asigurate: personalul angajat efectuează curățenie în spațiile comune (sala de lectură, oficii), lenjeria se schimbă săptămânal sau de câte ori este nevoie. În grupurile sanitare curățenia se efectuează în vacanța de vară. În cămin sunt amenajate oficii de preparare a hranei, dotate cu aragazuri, cuptoare cu microunde precum și mașini de spălat automate.

ȘEF SERVICIU SOCIAL ADMINISTRATIV,
Alexandrina-Dana NISTOR