ANUNȚ PENTRU STUDENȚI ÎNSCRIERI LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC – DPPD – NIVELE I și II

În intervalul 16 octombrie - 1 noiembrie 2017 are loc sesiunea de admitere la cursurile organizate de către Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din UMF Tîrgu Mureș, modulul psihopedagogic, nivel I, cu durata de 3 ani. Se pot înscrie la acest curs următorii:

· Studenți din anul I la orice program de studii din UMF Tîrgu Mureș, cu durata de 3 ani, pe sistem Bologna;

· Studenți ai UMF Tîrgu Mureș, care mai au de urmat cel puțin trei ani de studii la programele: Medicină , Medicină dentară  și Farmacie.

Perioada de înscriere:  16 octombrie  - 1 noiembrie 2017 (Clădirea centrală UMF, etaj II, cam. 233), între orele 10.00 – 14.00.

Acte necesare la înscriere:   

· Cerere-tip de înscriere, care se va completa la data depunerii dosarului (se obține de la secretariatul departamentului);

· Original și copie carte de identitate;

· Original și copie certitificat de naștere;

· Original și copie certificat de căsătorie (dacă este schimbat numele);

· Dosar plic.

Taxa anuală: 500 RON, achitabilă în două rate egale;

Admiterea, pe baza unui eseu motivațional. Predarea eseului, în perioada 1-3 noiembrie 2017 (Clădirea centrală UMF, etaj II, cam. 233), între orele 10.00 – 14.00.

Cerințe eseu:

· Format: 2 pagini A4; tehnoredactare cu unul din fonturile: Times New Roman, Calibri, Arial 12; margini 2/2/2/2 cm., distanța la un rând.

· Conținutul eseului: o argumentație și motivare privind opțiunea unei pregătiri psihopedagogice, în vedere exercitării profesiei didactice.

Afișarea rezultatelor: 6 noiembrie 2017.

Condiții administrative: dovada achitării taxei, eliberată de casieria UMF (minumum 250 RON, rata 1)

Înmatricularea în anul I de studii DPPD (2017-2018), completarea și semnarea contractului de studii: 7 - 8 noiembrie 2017.                             

 

DIRECTOR DPPD,

Prof. dr. Nicolae Neagu

ANUNȚ PENTRU ABSOLVENȚI AI STUDIILOR DE LICENȚĂ ÎNSCRIERI LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC – DPPD – NIVELE I ȘI II, COMASATE

În intervalul 16 octombrie – 1 noiembrie 2017, se organizează înscrieri la cursurile Modulului psihopedagogic, nivel I, în regim postuniversitar comasat, în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic din UMF Tîrgu Mureș.  Se pot înscrie la acest curs următorii:

· Absolvenți de studii universitare cu diplomă de licență, la următoarele programe sau specializări universitare:

o   Medicină;

o   Farmacie;

o   Medicină dentară;

o   Nutriție și dietetică;

o   Balneofiziokinetoterapie și recuperare;

o   Asistență medicală generală;

o   Cosmetică medicală;

o   Educație fizică și sportivă;

o   Kinetoterapie și motricitate specială;

o   Sport și performanță motrică.

Perioada de înscriere:  16 octombrie – 1 noiembrie 2017 (Clădirea centrală UMF, etaj II, cam. 233), între orele 10.00 – 14.00.

Acte necesare la înscriere:   

· Cerere-tip de înscriere, care se va completa la data depunerii dosarului (se obține de la secretariatul departamentului);

· Original și copie după diploma de licență sau adeverință de absolvire cu examen de licență promovat – pentru absolvenții din anul 2017;

· Original și copie carte de identitate;

· Original și copie certitificat de naștere;

· Original și copie certificat de căsătorie (dacă este schimbat numele);

· Dovada achitării taxei, eliberată de casieria UMF (minumum 500 RON).

· Dosar plic.

Taxa/nivel I: 1500 RON / în trei rate de câte 500 RON;

Durata studiilor: pe parcursul semestrului I, anul universitar 2017-2018;

Înmatricularea, completarea și semnarea contractului de studii: 7 - 8 noiembrie 2017.

 

IMPORTANT !

Absolvenții Nivelului I se vor putea înscrie la cursurile comasate, Nivel II, în luna ianuarie 2018. Detalii vor fi postate la adresa web https://www.umftgm.ro/universitate/dppd.html .

DIRECTOR DPPD,

Prof. dr. Nicolae Neagu