The Journal of Critical Care Medicine inclusă în PubMed - cea mai prestigioasă bază de date internaționale

The Journal of Critical Care Medicine, publicație științifică a Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș a fost indexată în prestigioasa bază de date internaționale PubMed care conține articole științifice din domeniul biomedical și al științelor vieții și care este administrată de către United States National Library of Medicine (NLM). 

Înființată în anul 2015  revista are 4 numere pe an și publică articole științifice în limba engleză din domeniul medicinii bolnavului critic.  Standardele ridicate ale articolelor acceptate spre publicare în cele 14 numere publicate până în prezent și  respectarea cu strictețe a normelor de etică în cercetarea științifică au făcut ca revista să fie indexată în 2017 în Emerging Sources Citation (Web of Sciences) - Clarivate Analytics și să devină  membru COPE (Committee on Publication Ethics) în 2016. În prezent revista îl care ca editor șef pe rectorul UMF, prof. dr. Leonard Azamfirei și ca managing editor pe conf. dr. Cosmin Moldovan. În consiliul editorial sunt personalități de prim rang ale medicinii mondiale din domeniile terapiei intensive, neurologiei, cardiologiei, chirurgiei, medicinei de urgență, bolilor infecțioase și ginecologiei.

Includerea revistei în baza de date PubMed va conferi acesteia și implicit, Universității de Medicină și Farmacie din Tărgu Mureș, o vizibilitatea internațională mult crescută, fapt care se va regăsi în numărul de citări ulterioare.